Total listas

1a
{mgpc}%
Crecer
{crecerpc}%
NAU
{naupc}%
Solidaridad
{sddpc}%

Total Superior

1a
{mgpc}%
Crecer
{crecerpc}%
NAU
{naupc}%
PAICO
{paicopc}%
Solidaridad
{sddpc}%

Detalle

Total Universidad

Lista FEUC

{mg}
{mgpc}%
{crecer}
{crecerpc}%
{nau}
{naupc}%
{sdd}
{sddpc}%
Blancos
{b}
{bpc}%
Nulos
{n}
{npc}%
votos: {votos} - válidos: {votosve} - ✔︎ escrutada no escrutada

Consejero Superior

{mg}
{mgpc}%
{crecer}
{crecerpc}%
{nau}
{naupc}%
{paico}
{paicopc}%
{sdd}
{sddpc}%
Blancos
{b}
{bpc}%
Nulos
{n}
{npc}%
votos: {votos} - válidos: {votosve} - ✔︎ escrutada no escrutada

Detalle por mesa

Lista FEUC

{mg}
{mgpc}%
{crecer}
{crecerpc}%
{nau}
{naupc}%
{sdd}
{sddpc}%
Blancos
{b}
{bpc}%
Nulos
{n}
{npc}%
votos: {votos} - válidos: {votosve} - ✔︎ escrutada no escrutada

Consejero Superior

{mg}
{mgpc}%
{crecer}
{crecerpc}%
{nau}
{naupc}%
{paico}
{paicopc}%
{sdd}
{sddpc}%
Blancos
{b}
{bpc}%
Nulos
{n}
{npc}%
votos: {votos} - válidos: {votosve} - ✔︎ escrutada no escrutada

Detalle por territorio

Lista FEUC

{mg}
{mgpc}%
{crecer}
{crecerpc}%
{nau}
{naupc}%
{sdd}
{sddpc}%
Blancos
{b}
{bpc}%
Nulos
{n}
{npc}%
votos: {votos} - válidos: {votosve} - ✔︎ escrutado no escrutado

Consejero Superior

{mg}
{mgpc}%
{crecer}
{crecerpc}%
{nau}
{naupc}%
{paico}
{paicopc}%
{sdd}
{sddpc}%
Blancos
{b}
{bpc}%
Nulos
{n}
{npc}%
votos: {votos} - válidos: {votosve} - ✔︎ escrutado no escrutado

Consejeros Territoriales

Territorio Nombre y movimiento Votos Porcentaje Electo
Agronomía
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Astro - Fís - Mat
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
College
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Comercial
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Comunicaciones
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Construcción Civil
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Cs. Biológicas
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Derecho
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Educación
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Enfermería
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Humanidades
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Ingeniería
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Lo Contador
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Medicina
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Odontología
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Oriente
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Psicología
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Química
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Salud
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Sociales
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No
Villarica
{terri.nombre} {terri.mov} {terri.votos}{terri.pc}% No

Consejo Ejecutivo

{mg}
{crecer}
{nau}
{ind}
{sdd}

Mesas Escrutadas {actual} de {total}

Mesa Día 1 Día 2
{ mesa.name } No No

Participación por territorio

{terri.name}
{terri.pc}%
Ver planilla en Google Sheets